Seoul New_York
            2023-11-29 15:15:00 (KST +09:00) 2023-11-29 01:15:00 (EST -05:00)
            Paris Shanghai
            2023-11-29 07:15:00 (CET +01:00) 2023-11-29 14:15:00 (CST +08:00)

ENG  |  KOR

 
>  출원절차도
   구체적인 과정
   특허관리

 

출원 절차도

  • 특허 출원 절차도

  • 실용신안출원절차도
  • 디자인출원절차도

  • 상표출원절차도

공지사항>> more

 [2019-01-31] 직원채…
 [2018-07-10] 직원채…
 [2017-01-05] 직원채…
 [2016-12-06] 직원채…
 [2016-11-01] 직원채…

뉴스>> more

 [2020-12-22] 당직자 …
 [2019-01-31] 특허법…
 [2016-12-06] 특허청,…
 [2016-12-06] 특허청,…
 [2016-03-25] 특허 침…

자료실>> more

 [2023-11-21] 뉴토끼 …
 [2023-11-21] 카사노…
 [2023-11-21] 친구사…
 [2023-11-21] 햇살론…
 [2023-11-21] 임신3주…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SITEMAP    WEBMAIL

서울 서초구 강남대로 309 (서초동,코리아비지니스센터 7층 717호) Tel 02-552-3600 Fax 02-562-1188 cen@PATENT100.com Copyright PATENT100 SIPPT All Rights reserved.